CzADH podpořila mezinárodní konferenci „Computing the Past“

CzAHD podpořila mezinárodní konferenci Computing the Past: Computational Approaches to the Dynamics of Cultures and Societies, kterou ve dnech 6.–8. října 2022 uspořádala  CCS-Lab (Computing Culture & Society Laboratory) při katedře filozofie FF Západočeské univerzity v Plzni. Více se o akci můžete dozvědět ve zprávě https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=4797.