Digitální edice: problémy a perspektivy

nahrávám mapu....

Date/Time
Date(s) - 05/03/2018
1:00 pm - 4:00 pm

Zadal: Boris Lehečka

Location
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, konferenční sál budovy B

Categories


Cílem neformálního workshopu je společně se zamyslet nad současným stavem, potřebami a perspektivou digitálních edic v českém akademickém prostředí. Chtěli bychom představit současné či plánované projekty digitálních edic ve třech ústavech Akademie věd ČR, vyměnit si dosavadní zkušenosti a porovnat potřeby a dobrou praxi z odlišných oborů (jazykověda, literární věda, historie). Zástupci každého z ústavů budou prezentovat své projekty a plány a vymezí oblasti, v nichž shledávají nedostatky nebo se potýkají s obtížemi. V prezentacích a následné diskusi se lze zaměřit například na:

  • standardy a přenos metodologie tradičních edic do digitálních formátů
  • technologické zázemí a softwarové nástroje
  • problematiku hybridních edic

Po prezentacích bude nad kávou následovat diskuse o potřebách a možnostech užší spolupráce, včetně případných společných projektů.

Program

Alena M. Černá (ÚJČ)
Elektronické edice v oddělení vývoje jazyka (z pohledu editora)
Jiří Flaišman – Michal Kosák (ÚČL)
Nová podoba Kritické hybridní edice
Vratislav Doubek – Helena Kokešová (MÚA)
Korespondence TGM mezi tradiční edicí a korespondenčními sítěmi
Jiří Poláček – Boris Lehečka (ÚJČ)
Životní cyklus elektronické edice (nástroje, formáty, publikace)
Michal Frankl (MÚA)
Online edice EHRI: editace dokumentů v doméně Holocaust Studies

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.