Humanitní a společenské vědy perspektivou digital humanities

nahrávám mapu....

Date/Time
Date(s) - 09/11/2023
9:00 am - 5:00 pm

Zadal: Richard Změlík

Location
Univerzita Palackého v Olomouci

Categories


PROGRAM

9.00–9.15 Oficiální zahájení konference

9.15–9.35 Josef Šlerka: Velké jazykové modely jako cesta k mixed methods v digital humanities

9.35–9.55 Michal Škrabal – Karel Piorecký: Korpus současné poezie: současný stav a výhledy do budoucna

9.55–10.15 František A. Podhajský: Nové otázky pro humanitní vědy

10.15–10.35 Diskuze

10.35–10.55 Tomáš Pavloň: Představení výzkumné infrastruktury Archeologický informační systém České republiky a jejích stěžejních nástrojů

10.55–11.15 Boris Lehečka: TEI Lex-0: nový formát pro slovníková data a jejich sdílení

11.15–11.35 Kateřina Bobková-Valentová – Jana Synovcová Borovičková – Boris Lehečka: Možnosti papírových a meze digitálních edic na příkladu jezuitských úředních a literárních písemností

11.35–11.55 Diskuze

11.55–12.55 Oběd

12.55–13.15 Jiří Milička: Hledání v korpusech pomocí velkých jazykových modelů: Příklady z lingvistiky, literární vědy a dalších oborů

13.15–13.35 Vojtěch Malínek: Možnosti a limity formátu MARC21

13:35–13.55 Štefan Pilát: Lemmatizátor a morfologický analyzátor staroslověnštiny

13.55–14.15 Petr Lelek: Principy (a kritéria) shlukování sociální sítě zvolených tvůrců českých celovečerních hraných filmů 60. let

14.15–14.35 Diskuze

14.35–14.55 Fedora Parkmann – Viktorie Vítů: Distant viewing: fotomechanické reprodukce

14.55–15.15 Petr Plecháč – Lenka Jungmannová: Stylometrická analýza divadelní hry Juro Jánošík. Je autorem Karel Steigerwald nebo Milan Kundera?

15.15–15.35 Charlotte Panušková: Top2Vec jako nástroj pro identifikaci témat v současné české literatuře. Analýza a výběr modelu.

15.35–15.55 Diskuze

15.55–16.10 Přestávka

16.10–16.30 Jitka Zehnalová – Helena Kubátová: Digitální data v sociologii a historii literárního překladu

16.30–16.50 Richard Změlík: Korpus české prózy 19. století tematizující Prahu

16.50–17.00 Diskuze & závěr

Pořádá

Katedra bohemistiky FF UP

Místo

Katedra bohemistiky FF UP, Křížkovského 10, posluchárna 1.25

https://www.upol.cz/nc/kalendar/akce/clanek/humanitni-a-spolecenske-vedy-perspektivou-digital-humanities/