Konference DL4DH – Digital Libraries for Digital Humanities

mapa není k dispozici

Date/Time
Date(s) - 07/12/2022
9:15 am - 3:45 pm

Zadal: Radim Hladík

Categories No Categories


Konference DL4DH – Digital Libraries for Digital Humanities

Vytěžování obsahu digitálních knihoven pro výzkum v humanitních vědách

7. prosince 2022

Akademické konferenční centrum, Husova 4a 110 00 Praha 1

Digitální knihovny v České republice obsahují více než 100 milionů stran písemných dokumentů i dalších materiálů v digitální podobě. Konference DL4DH představí výstupy výzkumného projektu DL4DH – Digital Libraries for Digital Humanities zaměřeného na pokročilé vytěžování dat z digitálních knihoven. Program se zaměřuje jak na potřeby pracovníků knihoven, kteří poskytují data odborné veřejnosti, tak na potřeby badatelů v humanitních vědách, kteří chtějí analyzovat rozsáhlé soubory textových dat. Přednášející představí uživatelská i programová rozhraní pro práci s novými nástroji DL4DH.

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

9.15 – 9:30

Registrace účastníků

9.30 – 9.55

Úvodní představení projektu DL4DH (Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i.)

Příspěvek uvede základní údaje o projektu, vysvětlí motivaci k jeho přípravě a představí jeho hlavní cíle.

9.55 – 10.20

Digitalizace novodobých fondů českých knihoven: milníky a výhled do budoucna

Tomáš Foltýn, Michaela Bežová, Národní knihovna ČR

Cílem příspěvku je seznámit účastníky workshopu s „ekosystémem“ digitalizace novodobých knihovních fondů v ČR. Součástí prezentace bude nejen ohlédnutí za dosavadním průběhem digitalizace a výhledem do budoucna, ale i krátké představení standardů a základních nástrojů, které jsou s digitalizací nedílným způsobem spojeny.

 

10.20 – 10.45

Co znamená implementace DL4DH pro knihovny a knihovníky

Zdenko Vozár, Národní knihovna ČR

V návaznosti na předchozí příspěvek představí základní technickou a datovou koncepci výstupů projektu DL4DH přičemž nastíní možnosti jejich dalšího praktického využití a rozvoje v českém knihovnictví.  V kontextu dlouhodobé přípravy kvalitních digitálních sbírek pro vedení kvantitativních analýz, se příspěvek zaobírá jak kompetenčními a technickým,i tak i datově-procesními předpoklady lidských a systémových zdrojů různých typů knihoven a jejich možnostmi zapojení do celého procesu.

 

Přestávka (15 min)

 

11.00 – 11.30

Metodika DL4DH, autorská práva

Boris Lehečka, Moravská zemská knihovna v Brně

Příspěvek se bude věnovat současné i plánované právní úpravě, která stanovuje různé možnosti využití autorských děl a jejich digitálních kopií jak ze strany knihoven, tak jejích uživatelů. Představí i „Metodiku přípravy dat z digitálních knihoven pro využití v digitálních humanitních vědách“, která shrnuje další zkušenosti a poznatky řešitelského týmu z práce na prezentovaném výzkumném projektu.

 

11.30 – 12.00

Religionistická mapa literárních významů: Citace Bible v prvorepublikovém tisku – use case z oblasti religionistiky

František Válek, Národní knihovna ČR

Příspěvek představí příklad využití digitalizovaných sbírek humanitními vědci. Předkládaná případová studie se zabývá tématem automatizované detekce biblických citací v prvorepublikovém tisku. Posluchači budou seznámeni s celkovou problematikou, výzkumnými otázkami, navrženým řešením i výsledky studie.

 

12.00 – 13.15

Oběd

 

13.15 – 13.45

Digitální knihovny a využití umělé inteligence

Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Příspěvek poskytne přehled o některých našich i zahraničních projektech vytvářejících systémy strojového učení, které využívají data z digitálních knihoven.

 

13.45 – 14.15

Databáze Kramerius+ pro uložení obohaceného obsahu

Boris Lehečka, Moravská zemská knihovna v Brně

Příspěvek seznámí účastníky s nástroji, které mají kurátoři k dispozici pro obohacení svých sbírek o jazyková (meta)data a pro jejich zpřístupnění uživatelům. Jednotlivé kroky lze provádět v grafickém uživatelském rozhraní i s pomocí rozhraní programového (REST API).

 

Přestávka (15 min)

 

14.30 – 15.20

DL4DH Feeder – praktická ukázka

Radim Hladík, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

David Novák, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

V rámci příspěvku bude v praktické rovině předvedeno fungování nástroje DL4DH Feeder, tj. jaké nabízí možnosti uživateli, jak funguje jeho rozhraní a jakým způsobem lze data z digitálních knihoven pomocí nástroje vyhledávat, analyzovat a exportovat. Důraz bude kladen na specifické potřeby badatelů při práci s datovými sadami, ale demonstrovány budou i možnosti pro kvalitativní výzkum.

 

15.20 – 15.45

Závěrečná diskuse

 


 

Projekt „DL4DH – vývoj nástrojů pro efektivnější využití a vytěžování dat z digitálních knihoven k posílení výzkumu digital humanities“ byl podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI II pod ID DG20P02OVV002 a jeho řešení probíhá v letech 2020 – 2022.