„Síť“ (network, Netzwerk) jako perspektiva historického výzkumu

nahrávám mapu....

Date/Time
Date(s) - 25/09/2018
9:00 am - 1:00 pm

Zadal: Lucie Merhautová

Location
Pražská pobočka Collegia Carolina

Categories


Program

9:00

Johannes Gleixner (CC): Pojem sítě v historické vědě a možnosti jeho využití ve výzkumu středoevropských dějin přelomu 19. a 20. století

9:40

Lucie Merhautová (MÚA): Vídeňský týdeník Die Zeit jako uzlový bod nadnárodní mediální a korespondenční sítě T. G. Masaryka

10:20

Vladimír Urbánek (FLÚ): Jan Amos Komenský a korespondenční sítě raného novověku na příkladu oxfordské databáze EMLO

11:00

Martin Jemelka – Tomáš Gecko (MÚA): Vybrané příklady digitalizace korespondence 19. a 20. století

11:40

Vojěch Kaše (FF, Západočeská univerzita v Plzni): Text jako síť: Potenciál formální analýzy sítí pro distanční čtení historických textů.

 

V souvislosti s rychle se rozvíjejícím oborem „digital humanities“ roste zájem společenských a humanitních věd o využití digitálních metod ve výzkumu. Jako relativně samostatné a podnětné pole se zhruba od roku 2010 prosazuje „historický výzkum sítí“ (historical network analysis), který vychází z paradigmatu sítě (Netzwerkparadigma) sociálních věd. Toto paradigma získalo na popularitě v poslední třetině 20. století, především díky snaze popsat společenské kolektivy mimo dualismus aktéra a struktury a empiricky zkoumat individuální jednání, aniž by bylo předem determinováno sociální strukturou. Výzkum sítí přitom nepředstavuje jednotnou teorii, Pokouší se různě propojit konstruktivistické předpoklady s formalizovanými postupy, jeho přínos souvisí se schopností získávat nové poznatky z konkrétních souborů dat.

Pojem síť (Netzwerk, network) je však užíván často metaforicky, a je proto třeba klást si mj. tyto otázky: Jak lze definovat historickou síť, jaké jsou limity výzkumu sítí? Jaké jsou hlavní rozdíly mezi novověkem a moderní dobou? Jaké specifické podmínky vyznačuje výzkum sítí ve střední Evropě?

 

Workshop vychází ze spolupráce Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a Collegia Carolina v projektu NAKI Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československé republiky v roce 1918.