Správa a uchovávání kulturního dědictví v digitalizované a nativně digitální formě

nahrávám mapu....

Date/Time
Date(s) - 04/12/2019
All Day

Zadal: r

Location
Konferenční sál Národního archivu

Categories


20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019

2. až 4. prosince 2019 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Na tradiční konferenci ve dnech 2. a 3. prosince navazuje 4. prosince seminář s Bertem Lyonsem:

Správa a uchovávání kulturního dědictví v digitalizované a nativně digitální formě

Program semináře 4. 12. 2019

(výuka s aktivní participací účastníků – seminář není bezprostředně určen IT specialistům, obeznámenost s technologiemi není nezbytná.)

Správa a uchovávání kulturního dědictví v digitalizované a nativně digitální formě

Přednášející: Bert Lyons

Pro koho je akce určena:

 • manažerům/ředitelům, kteří tvoří koncepce, určují a ovlivňují směr rozvoje dané instituce, rozhodují o financování;
 • vedoucím pracovníkům zodpovědných za řešení úkolů spojených s digitalizací, správou, prezentací a uchováváním digitálního obsahu, zejména na metodické úrovni;
 • odborným zaměstnancům, kteří provádí konkrétní úkony s digitálními sbírkovými objekty, nebo je vytvářejí;
 • správcům a provozovatelům digitálních knihoven, repozitářů apod.;
 • pro příjemce a poskytovatele dotací;
 • doktorandům, studentům oborů archivnictví, muzejnictví, knihovnictví, historie, muzikologie, pro zvukové inženýry a techniky;
 • tlumočení je zajištěno

Blok 1

 • Proč je uchovávání digitálního obsahu rozdílné od ochrany fyzických objektů, a v čem je naopak podobné?
 • Proč je třeba se zabývat ochranou kulturního dědictví v digitální podobě?
 • Co činí digitální obsah ohroženým v jednadvacátém století?
 • Co se stane, když nebudeme včas a správně jednat?

Blok 2

 • Základy pro vytvoření strategie uchovávání digitálního obsahu – např. normy ISO 16363, ISO 14721, doporučené postupy NDSA, Nestor…
 • Uchovávání digitálního obsahu vyžaduje více než jen vhodné technologie, konkrétně například odpovídající personál, dokumentované postupy, finanční plánování, stanovení dlouhodobých cílů

Blok 3

 • Technická stránka uchovávání digitálního obsahu souvisí s jeho numerickou podstatou – ochranou bitů
 • Informace o vhodných technologiích a nástrojích, jaké jsou strategické předpoklady, postupy, rozhodovací procesy, specifické příklady z praxe
 • Čeho lze dosáhnout vlastními silami a výhody a rizika open-source řešení

Blok 4

 • Pro uchovávání je kritická otázka přístupu – jak v digitálním světě vytěžit z digitálního obsahu co nejvíce
 • Příklady nástrojů, vhodných postupů, klíčových rozhodnutí, výhody existujících řešení
 • Možnosti vybraných open-source řešení

Každý blok bude trvat maximálně 90 minut. Každý z bloků předkládá otázky a odpovědi zásadní pro porozumění dané oblasti. Orientace v diskutované problematice není podmínkou k účasti. Nejedná se o klasické školení, kde se učí konkrétní postupy a techniky, spíše sdílení zkušeností, kde bude velký prostor pro otázky a diskuzi. Workshop není bezprostředně určen IT specialistům, obeznámenost s technologiemi není nezbytná.

lyons_m.jpg

Bert Lyons – profesní bio:

Bertram se věnuje digitálnímu kurátorství, konzultační a školící činnosti. V současné době pracuje jako „senior“ konzultant ve firmě AVP, která zaujímá jedno z předních míst ve světě mezi specialisty na digitální ochranu audiovizuálního obsahu.

Jako zkušený konzultant se zaměřuje na rozvíjení řídících procesů správy digitálních kolekcí, na vytváření vhodných strategií, doporučování nástrojů v souladu s potřebami a specifiky v daných konkrétních situacích a prostředích. Podílí se na projektech pro takové instituce, jakými jsou např. Society of American Archivists, the International Association of Sound and Audiovisual Archives, the Conservation Center for Art and Historic Artifacts, the FBI, the Library of Congress, the Smithsonian Institution, Harvard University Libraries, Northwestern University, and Paramount Pictures a podobně. Toto spolu s dalšími projekty pro různé typy dalších subjektů a institucí dokládá jeho mimořádnou zkušenost a způsobilost chápat potřeby uživatelů ať již administrativně-správní nebo přímo v oblasti hardwerových a softwarových požadavků a řešeni vhodných pro daný projekt. Pomáhá uživatelům hledat tu správnou cestu formou diskuzí a kladení otázek, které jim odkrývají potřebné souvislosti, perspektivy a reálné možnosti i rizika.

Jeho kořeny archiváře mu poskytují potřebný vhled do procesů které řídí rozhodování a ovlivňují výsledky v oblasti ochrany dat. Titul Master of Arts byl Bertovi udělen za studia muzejnictví na University od Kansas.

Bert je členem výkonného výboru Mezinárodní asociace zvukových a audiovizuálních archivů (IASA) a členem Americké asociace archivářů. Získal certifikát Academy of Certified Archivists a je absolventem Archives Leadership Institute. Často také vyučuje v na Univerzitě ve Wiskonsinu v rámci studií předměty jako jsou vyhodnocování archivů a akvizice, archivace webu a sociálních médií a digitální kurátorství.