Pracovní pozice: Archeologický informační systém České republiky

Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny ARÚ Praha
vyhlašuje výběrové řízení na pozici archeoložky/archeologa se zaměřením na správu archivního fondu a digitálních datových zdrojů

Výběrové řízení je realizováno v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury Archeologický
informační systém České republiky (AIS CR)
. Hledáme kolegyni/kolegu, jejichž náplní práce bude
správa informačního systému Archeologická mapa České republiky, kontrola příchozích dat a
komunikace s terénními archeology, práce s fondem archivních dokumentů a jeho převod do
digitální formy, podílení se na koncepčním rozvoji služeb AIS CR a spolupráce na výzkumných
aktivitách OIZAK.
Nabízíme:

 • úvazek 0,6-0,8 na dobu určitou (01/2022–12/2022) s možností prodloužení;
 • hrubou mzdu 30 tis. Kč měsíčně (při plném úvazku) + zaměstnanecké benefity
  (stravenkový paušál, 5 týdnů dovolené, sick-days, možnost práce z domova);
 • zázemí stabilní instituce v centru Prahy a jejího zkušeného týmu;
 • zapojení do budování základní infrastruktury české archeologie, vč. sdílení nových
  zkušenosti na poli digitálních humanitních věd;
 • možnost účasti v souvisejících projektech a postupného zapojení do vědeckých aktivit.
  Požadujeme:
 • magisterské vzdělání v oboru archeologie (postgraduální vzdělání výhodou);
 • zkušenost s prováděním archeologických výzkumů a přípravou nálezových zpráv;
 • rutinní schopnost práce s textovými editory, databázovými systémy, tabulkovými
  procesory a GIS (výhodou znalost dalších aplikací, zkušenost s programováním apod.);
 • zkušenost s publikací a popularizací vědeckých výsledků;
 • ochotu řídit se principy otevřené vědy a dále je šířit;
 • systémové myšlení, schopnost týmové práce a zájem o rozvíjení vlastních dovedností;
 • schopnost aktivně komunikovat v českém a anglickém jazyce (slovem i písmem).

Termín a forma přihlášky:
Přihlášku se (1) strukturovaným životopisem a (2) motivačním dopisem podejte laskavě
elektronicky na adresu novak@arup.cas.cz, a to do 7. 11. 2021. Na stejnou adresu se lze obracet
i s případnými dotazy.