Malé výzkumné granty Evropské asociace pro digitální humanitní vědy – termín pro podání žádostí

Details
Start:

30 září - 11:55 pm

End:

4 června - 01:00 am

Evropská asociace pro digitální humanitní vědy (EADH) vypisuje soutěž na podporu malých projektů, jejichž zaměření je v souladu s rozsahem činností EADH podle článku 2 stanov: Cílem sdružení je podporovat rozvoj vzdělávání v digitálních humanitních vědách prostřednictvím vývoje a využívání výpočetních metod ve výzkumu a výuce v humanitních a příbuzných oborech.

Příští termín pro předložení návrhu je 30. září 2020 a během této výzvy bude uděleno nejvýše pět grantů po 1000 eurech. Výzva je vhodná pro začínající badatele. Žadatelé se musí nejpozději ke dni podání žádosti stát členy EADH, buď přímo, nebo prostřednictvím přidružených organizací, jako je Česká asociace pro digitální humanitní vědy (CzADH, https://www.czadh.cz/).

Chcete-li předložit návrh, zašlete svou žádost na adresu grants@eadh.org. Výsledky budou sděleny účastníkům a veřejně oznámeny do 15. listopadu 2020.

Kdo může podat žádost?

Výzva je otevřena všem oborům v humanitních vědách. Výzkumní pracovníci v rané fázi kariéry (od postgraduálních studentů po postdoktorandy až do pátého roku po ukončení doktorandského studia včetně) se vyzývají, aby se přihlásili. Žádosti musí pocházet přímo od zamýšlených příjemců – podle podmínek této výzvy není možné přerozdělit granty jiným příjemcům. Žadatel musí být v době zaslání žádosti členem EADH

(Jak se stát členem).

Na co jsou malé granty EADH určeny?

Malé granty EADH mohou zahrnovat:

 • pracovní dobu věnovanou probíhajícímu výzkumnému projektu;
 • pracovní dobu věnovanou zahájení nového projektu;
 • pracovní dobu věnovanou dokončení projektu;
 • organizace události;
 • cestování za účelem výzkumné spolupráce;
 • nákup vybavení pro konkrétní projekt.

Jak podat žádost?

Odešlete následující podklady:

 • Návrh projektu (1000 až 1500 slov kromě bibliografie), včetně stavu poznání v příslušném oboru, metod a cílů, kterých chcete dosáhnout.
 • Měl by být zahrnut podrobný harmonogram; mějte prosím na paměti, že cílů by mělo být dosaženo do jednoho roku od veřejného oznámení výsledků soutěže.
 • Rozpis rozpočtu až do výše 1000 EUR na grant.
 • Životopis žadatele o grant prokazující zkušenosti, dovednosti a znalosti související s oblastí navrhovaného projektu.

Jaká jsou kritéria hodnocení?

Každý návrh bude vyhodnocen nejméně třemi členy výkonného výboru EADH; hodnotitelé mají možnost vyžádat si pro veritate stanovisko externího odborníka.

Návrhy budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

 • úplnost žádosti (vzhledem k očekávanému objemu žádostí budou neúplné žádosti okamžitě zamítnuty)
 • vědecká správnost žádosti (metody, srozumitelnost, proveditelnost);
 • životopis uchazeče
 • profesní stádium žadatele (přednost budou mít výzkumní pracovníci na počátku profesní dráhy) ;
 • přístup žadatele k jinému financování (např. možnost pracovat v rámci velkého projekt, či nikoliv).

Co se stane, když získáte grant?

Od držitelů malých grantů EADH se žádá, aby podepsali dohodu s EADH, kde se zavazují, že svůj návrh splní do jednoho roku od veřejného oznámení výsledků soutěže a na konci tohoto období předloží zprávu. Zpráva (1000 až 1500 slov) by se měla zabývat cíli uvedenými v původním návrhu a představit vědecké výsledky; v případě, že bylo podpořeno uspořádání akce nebo bylo zakoupeno vybavení, měly by být přiloženy originální stvrzenky a rozepsány jednotlivé položky. Zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách EADH. Podpora EADH musí být uznána u vědeckých výsledků spolufinancovaných prostřednictvím tohoto programu, v sekci uznání a/nebo pomocí loga. EADH se zavazuje vyplatit grant po dosažení cílů, tedy po předložení zprávy. Celá částka může být vyplacena předem v případě, že to povaha projektu vyžaduje (například předložení nabídek dodavatele). Držitelé malých grantů EADH se po dobu tří let nebudou moci účastnit budoucích výzev.

Více informací naleznete na webu EADH: https://eadh.org/news/2020/06/03/call-eadh-small-grants