Zpráva o letní škole The European Summer University in Digital Humanities v Lipsku

Letní škola digitálních humanitních věd v německém Lipsku představuje pro české studenty i pokročilé badatele mimořádnou příležitost osvojit si nejnovější technologie pro výzkum v humanitních vědách. Kvůli blízkosti Lipska, stipendiím pro české studenty, ale také díky úzké spolupráci organizátorů s CzADH v rámci Evropské asociace pro digitální humanitní vědy se z české perspektivy jedná o mimořádnou akci. Krátkou zprávu o letošním ročníku napsal člen CzADH a student letní školy, Jan Škvrňák.

Mezi 17. a 27. červencem na německé Lipské univerzitě proběhla již devátá letní škola věnovaná DH, pod názvem „Culture & Technology“ – The European Summer University in Digital Humanities.
Během 36 vyučovacích hodin nabízela pro více než 60 účastníků 11 různorodých kurzů (namátkou stylometrie, textová analýza, tvorba map, analýza v Pythonu, projektový management). V průběhu
necelých dvou týdnů proběhly přednášky hostujících profesorů – Katy Börner se věnovala vizualizacím, Manuel Burghardt digitální muzikologii, María Gimena problematice DH v Latinské Americe, Ray Siemens formám DH stipendií, Marco Passarotti jinému italskému vědci a konečně Nancy Ide fenoménu TEI.
Samotní studenti mohli svůj výzkum prezentovat dvěma způsoby, buď jako půlhodinovou přednášku nebo jako poster. Z prezentací projektů bych chtěl vyzdvihnout vizualizaci historických dat Victora Westriche a analýzu proruských facebookových skupin na Litvě, téma, kterou představila Rasa Kasperienė. Celkem ve třech sekcích bylo představeno dvanáct projektů.
Na konci letní školy byl prostor pro postery studentů (zde jsem prezentoval analýzu sociální sítě středověké šlechty). Letní školu zakončila panelová diskuse, která zajímavě řešila otázku kolik
humanitních věd DH potřebuje.
Další budoucnost lipské letní školy je v tento okamžik nejistá, ovšem pokud se bude konat další ročník, tak lze tuto letní školu českému zájemci jen doporučit – je blízko (v Evropě je srovnatelná pouze v Oxfordu) a nabízí širokou škálu kurzů. Na své si tedy přijdou zájemci o různé oblasti digitálních humanitních věd. Letní škola tradičně pořádá i zajímavý kulturní program – prohlídku města, návštěvy výstav i zajímavých míst (letos památník bitvy u Lipska, bývalý důl na lignit, staré tržiště).