Činnost

Cílem CzADH je podporovat výzkumnou spolupráci, výměnu informací, výuku a zapojení veřejnosti ve všech oblastech digitálního výzkumu v humanitních oborech, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Jako vědecká společnost má CzADH za úkol nejen reprezentovat odborné zájmy svých členů pro tvůrce vědních a vzdělávacích politik, ale také usilovat o rozvoj digitálních humanitních věd v České republice, pečovat o jejich vysoké akademické a etické standardy a popularizovat je pro veřejnost. Aby těchto cílů dosáhla, CzADH se soustředí na poskytování diskusní platformy pro své členy, monitoring a veřejnou prezentaci různých projektů v oblasti digitálních humanitních věd nebo pořádání a spolupořádání odborných seminářů a workshopů. CzADH slouží také jako kontaktní místo pro zahraniční badatele působících v digitálních humanitních vědách.