Členství

Přihláška ke členství
Asociace rozlišuje tří základní úrovně členství: individuální, kolektivní a čestné. O vzniku nebo zániku členství rozhoduje pracovní výbor na základě přihlášky, nebo návrhu v případě čestného členství. Pokud není uvedeno jinak, individuální členové CzADH a zástupci kolektivních členů se automaticky stávají i členy EADH. Práva a povinnosti členů jsou vymezena ve stanovách CzADH a EADH. Výši členských poplatků a další náležitosti členství stanovuje pracovní výbor.

Členské poplatky se zasílají každoročně na účet č. 2701296392/2010 (IBAN: CZ6220100000002701296392, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX), vedený u FIO banky, a. s. K úhradě prvního ročního poplatku bude nový člen vyzván po schválení přihlášky.

Individuální členství

Sazba pro plné členství (CzADH a EADH)
Standardní Zlevněné (student, popř. jiný nárok na slevu)
poplatek 1000 Kč/rok* 400 Kč/rok
členská práva CzADH a EADH ~
členské výhody CzADH a EADH ~

* Zaměstnanci institucí, respektive organizačních složek institucí, které jsou kolektivními členy CzADH, mají nárok na 10% slevu z uvedené sazby.

Sazba pro přidružené členství (CzADH)

Přidružené členství poskytujeme jako zvláštní sazbu pro individuální členy, kteří chtějí působit pouze na národní úrovni.

Standardní Zlevněné (student, popř. jiný nárok na slevu)
poplatek 450 Kč/rok* 250 Kč/rok
členská práva CzADH ~
členské výhody CzADH ~

Kolektivní členství

Kolektivní členství je určeno pro instituce a jejich organizační složky, které působí na poli digitálních humanitních věd a mají zájem podpořit činnost CzADH. Kolektivní člen je v CzADH zastupován vždy pouze jednou fyzickou osobou, na kterou se v odpovídající míře vztahují práva a povinnosti plného členství. Kolektivní členství nabízí především následující výhody:

  • Kolektivní člen CzADH může své členství uvádět ve svých dokumentech a prezentacích a žádat CzADH o vyjádření podpory pro své aktivity v digitálních humanitních vědách.
  • Kolektivní člen může své aktivity v digitálních humanitních vědách propagovat s pomocí informačních kanálů CzADH.

Zaměstnanci kolektivního člena mohou čerpat pro ně speciálně určené slevy na akcích pořádaných CzADH, z materiálů vydávaných CzADH apod.

Prostřednictvím svého zástupce získává kolektivní člen také přednostní přístup ke komunikaci a informacím CzADH a EADH pro své zaměstnance.

Sazba pro kolektivní členství
poplatek 3000 Kč/rok
počet zástupců v CzADH a EADH 1
členská práva zástupců CzADH a EADH
členské výhody zástupců CzADH a EADH