Členství

Přihláška ke členství
Asociace rozlišuje tří základní úrovně členství: individuální, kolektivní a čestné. O vzniku nebo zániku členství rozhoduje pracovní výbor na základě přihlášky, nebo návrhu v případě čestného členství. Pokud není uvedeno jinak, individuální členové CzADH a zástupci kolektivních členů se automaticky stávají i členy EADH. Práva a povinnosti členů jsou vymezena ve stanovách CzADH a EADH. Výši členských poplatků a další náležitosti členství stanovuje pracovní výbor.

Členské poplatky se zasílají každoročně na účet č. 2701296392/2010 (IBAN: CZ6220100000002701296392, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX), vedený u FIO banky, a. s. K úhradě prvního ročního poplatku bude nový člen vyzván po schválení přihlášky.

Individuální členství

Sazba pro členství v CzADH (včetně členství v EADH)
Standardní Zlevněné (student, popř. jiný nárok na slevu)
poplatek 500 Kč/rok* 250 Kč/rok
členská práva CzADH a EADH ~
členské výhody CzADH a EADH ~

* Zaměstnanci institucí, respektive organizačních složek institucí, které jsou kolektivními členy CzADH, mají nárok na 10% slevu z uvedené sazby.

Kolektivní členství

Kolektivní členství je určeno pro instituce a jejich organizační složky, které působí na poli digitálních humanitních věd a mají zájem podpořit činnost CzADH. Kolektivní člen je v CzADH zastupován vždy pouze jednou fyzickou osobou, na kterou se v odpovídající míře vztahují práva a povinnosti plného členství. Kolektivní členství nabízí především následující výhody:

  • Kolektivní člen CzADH může své členství uvádět ve svých dokumentech a prezentacích a žádat CzADH o vyjádření podpory pro své aktivity v digitálních humanitních vědách.
  • Kolektivní člen může své aktivity v digitálních humanitních vědách propagovat s pomocí informačních kanálů CzADH.

Zaměstnanci kolektivního člena mohou čerpat pro ně speciálně určené slevy na akcích pořádaných CzADH, z materiálů vydávaných CzADH apod.

Prostřednictvím svého zástupce získává kolektivní člen také přednostní přístup ke komunikaci a informacím CzADH a EADH pro své zaměstnance.

Sazba pro kolektivní členství
poplatek 3000 Kč/rok
počet zástupců v CzADH a EADH 1
členská práva zástupců CzADH a EADH
členské výhody zástupců CzADH a EADH