CfP: Humanitní a společenské vědy z pohledu Digital Humanties

mapa není k dispozici

Date/Time
Date(s) - 30/06/2024
All Day

Zadal: Radim Hladík

Categories No Categories


Humanitní a společenské vědy z pohledu Digital Humanties

Olomouc, Univerzita Palackého, 8.–9. listopadu 2024

Pořadatel: Centre for Digital Humanities in Literary and Book Studies

Dovolte, abychom Vás pozvali na druhý ročník konference Humanitní a společenské vědy z pohledu Digital Humanties, která se letos bude opět konat v Olomouci ve dnech 8.–9. listopadu 2024. Tento rok bychom rádi konferenční jednání rozložili do dvou dnů, aby bylo jednání pro všechny zúčastněné co nejkomfortnější. Letos bychom se rádi zaměřili na otázky spojené například s mapováním, prostorovými modely, kartografickými technikami, včetně GIS, ale i jinými způsoby využívání map v humanitních vědách. Následující oblasti jsou dalšími tématy, se kterými můžete na konferenci vystoupit. Uvedená oblast však není limitující pro jakékoli jiné Vámi navržené téma z široké oblasti DH:

– kurátorství a správa digitálních dat
– lingvistické a literárněvědné korpusy a nástroje pro jejich vytěžování
– digitální editologie
– vývoj softwaru v oblasti DH výzkumu
– DH v praxi (výukové programy)
– využití AI v DH výzkumu

Konference je bez poplatku. Příspěvek bude možné přednést v češtině, slovenštině nebo angličtině. Náklady na dopravu a ubytování si hradí účastníci sami. V případě zájmu lze Vaše příspěvky publikovat buďto hromadně v kolektivní monografii anebo v časopise Bohemica Olomucensia, který vychází na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Přihlášky, prosím, posílejte do konce června na mail richard.zmelik@upol.cz.