Workshop: e-ilustrace & ICONCLASS

nahrávám mapu....

Date/Time
Date(s) - 28/11/2023
9:00 am - 4:00 pm

Zadal: Radim Hladík

Location
Památník národního písemnictví

Categories


Seminář

 e-ilustrace & ICONCLASS

Nové nástroje a perspektivy výzkumu vizuální kultury raného novověku

28. listopad 2023

Památník národního písemnictví
(Muzeum literatury)
Pelléova 44/22, Praha 6

9:00 – 9:30 prezence
9:30 – 9:45 zahájení

DOPOLEDNÍ BLOK anglicky

ICONCLASS and Artificial Intelligence in the Digital Age: An Introduction to the ICONCLASS Classification System for Describing and Searching Visual Materials by Motifs and Themes as Presented by the Creators of the Online Version (iconclass.org) ICONCLASS a umělá inteligence v digitálním věku: bližší seznámení s klasifikačním systémem ICONCLASS pro popis a vyhledávání obrazového materiálu podle motivů a námětů v podání tvůrců on-line verze (iconclass.org)

9:45 – 10:30 Hans Brandhorst
(historik umění, editor ICONCLASS, Arkyves)
10:30 – 10:45 přestávka na kávu
10:45 – 11:30 Etienne Posthumus
(ICONCLASS Browser Software, výzkum v oblasti digitálních humanitních věd)
Diskuse

12:00 – 13:30 přestávka na oběd

ODPOLEDNÍ BLOK česky
Představení e -ilustrace – nové databáze knižní ilustrace v nejstarší české tištěné produkci (ca 1475 – 1550)

13:30 – 14:00 Projekt Česká knižní ilustrace v raném novověku
Lucie Heilandová (Národní knihovna ČR)
Vojtěch Šícha (Knihovna Akademie věd ČR)
14:00 – 14:15 přestávka
14:15 – 15:00 Seznámení s on-line databází e -ilustrace: možnostmi jejího využití při výzkumu vizuálního média v raném novověku, včetně prezentace nejmodernějších nástrojů počítačového vidění (VGG Image Search Engine) Veronika Sladká a Markéta Kučerová (Knihovna Akademie věd ČR)
Diskuse
15:30 závěrečné slovo

V případě Vašeho zájmu o účast prosíme z kapacitních důvodů o závaznou registraci do pátku 24.11. pomocí online formuláře nebo emailem na adresu sicha@lib.cas.cz.