Pracovní příležitosti v DH – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Ústav pro českou literaturu AV ČR vypisuje konkurs na následující pozice
ve výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie:

– datový specialista
– výzkumník v oblasti digital humanities

Uzávěrka pro podání přihlášek je 5. května 2019, další podrobnosti v naleznete v příloze.